Z Małopolska w II Wojnie Światowej

DOBROWOLSKI Kazimierz.     
Urodzony 20 grudnia 1894 r. w Nowym Sączu. Mature zdał w Gimnazjum św. Jacka w Krakowie. W latach 1912-1914 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach 1915-1916 na Uniwersytecie Wiedeńskim. W 1919 r. obronił pracę doktorską. W 1920 r. rozpoczął pracę w Bibliotece Jagiellońskiej.
W 1920 r. był członkiem Komitetu Plebiscytowego Spisko-Orawskiego w Nowym Targu. W 1925 r. studiował socjologię i antropogeografię na Sorbonie w Paryżu. W 1932 r. habilitował się. W 1934 r. studiował antropologię społeczną w London School of Economics. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. 6 listopada 1939 r. został aresztowany w czasie „Sonderaktion Krakau”[1]. Osadzono go w więzieniu Montelupich[2]. Został przeniesiony do koszar przy ul. Mazowieckiej w Krakowie[3]. Przewieziono go do więzienia we Wrocławiu[4]. Został osadzony w KL Sachsenhausen[5]. 8 lutego 1940 r. został zwolniony z obozu[6]. Brał udział w tajnym nauczaniu. Po wojnie powrócil do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1946 r. mianowano go profesorem zwyczajnym. W 1946 r. organizował, a następnie do 1950 r. pełnił funkcję dyrektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych w Krakowie. Od 1962 r. był członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. W 1965 r. przeszedł na emeryturę. W 1965 r. otrzymał tytuł doctora horis causa Uniwersytetu Jana Amosa Komenskiego w Bratysławie.W 1969 r. wybrano go na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk. Był honorowym przewodniczącym Komisji Socjologicznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Był członkiem honorowym Instytutu Zachodniego, członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Węgierskiego Towarzystwa Etnograficznego (Magyar Állami Népi Együttes). Opracował metodę integralną prowadzenia badań z zakresu nauk społecznych i metodę badań historyczno-terenowych.    
Zmarł 26 marca 1987 r. w Krakowie, pochowano go na cmentarzu Salwatorskim. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Uniwersytetu Jagiellońskiego „Merentibus”.  
Był żonaty z Marią (geografem).   
Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267, 268; Kto jest kim w Polsce 1984. Informator biograficzny, Warszawa 1984; Nekrolog Kazimierza Dobrowolskiego, “Dziennik Polski” 1987 nr 77, s. 5; Urbańczyk Stanisław, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969, s. 272; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 402;[1] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[2] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[3] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[4] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[5] Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 402;

[6] Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 402;