Z Małopolska w II Wojnie Światowej


DROZDOWSKI Jerzy.       
Urodzony w 1894 r. Miał tytuł naukowy doktora[1]. Był współorganizatorem i kierownikiem pogotowia ratunkowego w Krakowie. Został starszym asystentem stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego[2]. Od 11 września 1939 r. kierował Instytutem Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Garncarskiej 9. Został aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau[3]. Był więziony w KL Sachsenhausen[4]. Zwolniono go z obozu 8 lutego 1940 r[5]. Udostępniał mieszkanie na tajne wykłady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wojnie był docentem Akademii Medycznej w Krakowie, kierownikiem Katedry Chirurgii Stomatologicznej.       
Zmarł w 1970 r., został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.      
Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 402;[1] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[2] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[3] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[4] Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 402;

[5] Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47;