Z Małopolska w II Wojnie Światowej


KRZYŻANOWSKI Witold.           
Urodzony 13 grudnia 1897 r. Syn Stanisława (urodzonego w 1865 r., historyka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, zmarłego w 1917 r.) i Wandy z d. Korytkowskiej (urodzonej 4 lutego 1865 r., zmarłej 4 lutego 1947 r.). W latach I wojny światowej walczył w szeregach armii austriackiej. W listopadzie 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. W 1920 r. został zdemobilizowany. W 1922 r. obronił doktorat z prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1923 r. został zastępcą profesora ekonomii w Katedrze Geografii Gospodarczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1928 uzyskał stanowisko docenta ekonomii na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W 1929 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Został dziekanem i prodziekanem Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1935 r. habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim i otrzymał tam stanowisko docenta. Brał udział w stopniu porucznika w kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do sowieckiej niewoli. Zbiegł z transportu. Został aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau. Osadzono go w koszarach przy ul. Mazowieckiej w Krakowie. Przeniesiono go do więzienia we Wrocławiu. Został wywieziony do KL Sachsenhausen. Przeniesiono go do KL Dachau (wg T. Wrońskiego został 8 lutego 1940 r. zwolniony z KL Sachsenhausen). W 1940 r. został zwolniony z obozu. Pracował fizycznie. Od 1945 r. był profesorem ekonomii politycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1960 r. został wybrany na trzyletnią kadencję dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Współorganizował Wyższą Szkołę Nauk Społecznych.   
Zmarł 19 stycznia 1972 r. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.      
Był żonaty z Alicją Wentkowską (urodzoną 28 maja 1896 r., zmarłą 9 marca 1971 r.).         
http://www.dziejekrakowa.pl/biogramy/index.php?id=2948 (dostęp 16 kwietnia 2015 r.); http://www.genealogia.okiem.pl/krzyzanowski.htm (dostęp 16 kwietnia 2015 r.); http://konstelacja.wne.uw.edu.pl/witold-krzyzanowski/ (dostęp 16 kwietnia 2015 r.); http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/people,9120.html (dostęp 16 kwietnia 2015 r.); http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/odeszli/lista-pamieci?p_p_id=56_INSTANCE_ 74pxf3HjscIK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=10172&articleId=2066197 (dostęp 16 kwietnia 2015 r.); Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 270; Wroński Tadeusz,Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 404;