Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KAMIEŃSKI Bohdan.         
Urodzony w 1897 r. Zajmował się
elektrochemią i fizykochemią zjawisk powierzchniowych. Wykładał na Politechnice Lwowskiej i Uniwersytecie Jagiellońskim. 6 listopada 1939 r. został aresztowany w czasie „Sonderaktion Krakau”[1]. Osadzono go w więzieniu Montelupich[2]. Został przeniesiony do koszar przy ul. Mazowieckiej w Krakowie[3]. Przewieziono go do więzienia we Wrocławiu[4]. Został osadzony w KL Sachsenhausen[5]. 8 lutego 1940 r. został zwolniony z obozu[6]. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 1949 i 1957 r. wybierano go delegatem na Walne Zgromadzenie Zarządu Polskiej Akademii Umiejętności. Byl członkiem Polskiej Akademii Nauk.
Zmarł w 1973 r.         
Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1987; Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267; Urbańczyk Stanisław, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969, s. 272; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 403;[1] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[2] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[3] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[4] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[5] Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 403;

[6] Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 403;