Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SAWICKI-STELLA Izydor.

SAWICKI-STELLA Izydor.        
Mieszkał przy ul. Słonecznej 10 w Krakowie. Był inżynierem dróg i mostów1. Miał tytuł profesora inżynierii i budownictwa Akademii Górniczej2. 20 października 1939 r. został powołany przez Komisarza Krakowa Ernsta Zörnera do Rady Przybocznej Miasta Krakowa. Aresztowano go 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau3. Osadzono go w więzieniu Montelupich. Został przeniesiony do koszar przy ul. Mazowieckiej w Krakowie. Wywieziono go do więzienia we Wrocławiu. Osadzono go w KL Sachsenhausen. 8 lutego 1940 r. został zwolniony z obozu4.        
Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 273; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 406;


1 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 406;

2 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 406;

3 Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 273;

4 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47;