Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WINID Walenty.      
Urodzony 19 lipca 1894 r. w Brzezinach.
W latach 1917-1919 studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przeniósł się na Uniwersytet Poznański gdzie studiował geografię i ekonomię. W 1925 r. obronił na Uniwersytecie Poznańskim pracę doktorską. W latach 1927- 1930 kontynuował studia w Stanach Zjednoczonych. Wrócił do Polski. W latach 1930-1935 wykładał na Uniwersytecie Poznańskim. W 1935 r. uzyskał habilitację z antropogeografii. W latach 1935-1937 pracował na stanowisku kierownika wydziału w Instytucie Bałtyckim w Gdyni. W 1938 r. został mianowany na stopień profesora geografii gospodarczej Akademii Handlowej w Krakowie. W stopniu docenta wykładał na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau. Przy aresztowaniu zrewidowano go. Po przewiezieniu krytą ciężarówką przez Gołębią, Wiślną, Zwierzyniecką, Podwalem, Karmelicką, Alejami Trzech Wieszczów do więzienia Montelupich został wpisany do więziennej ewidencji. 7 listopada 1939 r. ok. 10,00 rano przewieziono go do koszar 20. pułku piechoty przy ul. Mazowieckiej. 9 listopada 1939 r. został wywieziony koleją z Krakowa-Łobzowa do więzienia we Wrocławiu. 10 listopada 1939 r. osadzono go w więzieniu karnym przy Kletschkauerstrasse 31 (obecnie ul. Kleczkowska) lub więzieniu śledczym przy Freiburgerstrasse (obecnie ul. Świebodzka). 27 listopada 1939 r. po godz. 20,00 został przewieziony karetką więzienną na dworzec główny we Wrocławiu. Po dwugodzinnym oczekiwaniu w tunelu pod torami kolejowymi zapędzono go do pociągu. 28 listopada 1939 r. z przystanku leśnego za stacją kolejową w Oranienburgu około godz. 16,00 w padającym deszczu ze śniegiem przepędzono go do bramy KL Sachsenhausen i poddano procedurze przyjęcia (kąpiel, strzyżenie, odebranie ubrań, pieniędzy i zegarków, wydanie obozowych pasiaków). 29 listopada 1939 r. zapoznano go z regulaminem obozowym i przydzielono do baraku. 8 lutego 1940 r. został zwolniony z KL Auschwitz. Wrócił do Krakowa. Działał w Komitecie Pomocy Więźniom Obozów Koncentracyjnych. Pracował w Schulamcie. Brał odział w tajnym nauczaniu. Został aresztowany 10 marca 1943 r. 1 października 1943 r. osadzono go w KL Auschwitz. Pracował jako pisarz raportowy obozu macierzystego.       
Zmarł w KL Auschwitz 18 stycznia 1945 r.
Był żonaty, miał dwóch synów: Bogodara (geografa) i Boguchwała (psychiatrę).
Gawęda Stanisław, Uniwersytet Jagielloński w okresie II wojny światowej, Kraków 1986, s. 228, 235; Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 275; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940-1944, pod red. Piper F., Strzelecka I., Warszawa- Oświęcim 2002, s. 2010-2017; Lista strat kultury polskiej, Warszawa 1947, 306; S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020]; w.z., Tragiczna lista strat nauki polskiej, „Dziennik Polski” 1945 nr 48, s. 3; http://krakowianie1939-56.mhk.pl/pl/archiwum,1,winid,3810.chtm [dostęp 8 stycznia 2021];