Z Małopolska w II Wojnie Światowej

Wszystkie informacje tekstowe i graficzne zamieszczane będą w portalu zgodnie z obowiązującym na terytorium Polski prawem. Prawa autorskie właścicieli tekstów i fotografii pozostają zachowane. W razie stwierdzenia ich naruszenia prosimy o kontakt z redakcją (redakcja@malopolskawiiwojnie.pl). Postaramy się o jak najszybsze wyjaśnienie sprawy i rozwiązanie problemu. Ze swej strony wyrażamy zgodę na wykorzystanie naszych materiałów, także zgodnie z regułami Prawa Autorskiego.