Z Małopolska w II Wojnie Światowej

22 listopada 1939 r.

Dyrektorem szpitala w Kobierzynie został dr Fritz Arlt.

Z pracy w krakowskim szpitalu im. Gabriela Narutowicza zwolniono 62 osoby spośród polskiego personelu.

W celi 306 więzienia karnego przy Kletschkauerstrasse 31 we Wrocławiu wygłosili wykłady: Wiktor Rudolf Ormicki Kolonizacja włoska w Libii, Stanisław Marian Leszczycki Planowanie regionalne i Kazimierz Ignacy Nitsch O dialekcie śląskim.

W Krakowie zakończył się pięciodniowy konspiracyjny kurs dla dowódców rejonów dywersyjnych Organizacji Orła Białego.

Rozpoczął działalność ośrodek tajnego nauczania nr 3 przy X Liceum im. Królowej Wandy w Krakowie.