Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W 1939 r. w Małopolsce:

Wrzesień Październik Listopad Grudzień


W Krakowie utworzono podległy Oberost (Naczelnemu Dowódcy Wojsk na Wschodzie) Inspektorat Gospodarki Wojennej w Generalnym Gubernatorstwie, jego szefem został generał porucznik Franz Barckhausen. Podlegały mu komendantury przemysłu zbrojeniowego w Krakowie, Radomiu i Warszawie.

Gubernator generalny Hans Frank nakazał zamknięcie bożnic i domów modlitwy.

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe interweniowało 25411 razy.