Z Małopolska w II Wojnie Światowej

4 grudnia 1939 r.

Na mocy dekretu Hermana Goeringa Hans Frank został mianowany pełnomocnikiem generalnym Planu Czteroletniego oraz komisarzem obrony Rzeszy w Generalnym Gubernatorstwie.

Ernst Zörner, Stadthauptmann (Starosta) Miasta Krakowa, po raz drugi nakazał zgłaszanie wszelkich pojazdów mechanicznych, pierwsze takie ogłoszenie ukazało się 27 listopada 1939 r., jednocześnie nakazał konfiskatę pojazdów należących do Żydów.

W Krakowie wprowadzono kartki na chleb. Przydział wynosił 150 g chleba na osobę dziennie.

Niemcy wyrzucili z gmachu Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Mickiewicza 21 ławki, stoły, pomoce naukowe i prace doświadczalne.