Z Małopolska w II Wojnie Światowej

14 grudnia 1939 r.

W Krakowie utworzono Urząd Nadzoru Bankowego.

Ukazało się zarządzenie władz okupacyjnych regulujące zasady pracy placówek handlowych w Krakowie. Sklepy miały być otwarte od godziny 8,00 do 18,00, bez zwyczajowej przerwy obiadowej. 

Gubernator Generalny Hans Frank wydał rozporządzenie rozszerzające obowiązek pracy na nieletnich Polaków, od 14 roku życia.

Władze okupacyjne zamknęły krakowską Akademię Sztuk Pięknych. 

W Forcie Krzesławickim pod Krakowem rozstrzelano grupę Polaków z więzienia św. Michała w Krakowie.