Z Małopolska w II Wojnie Światowej

15 grudnia 1939 r.

Ukazało się rozporządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka o utworzeniu w Krakowie Banku Emisyjnego dla Generalnego Gubernatorstwa.

Ukazało się rozporządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka o utworzeniu w Krakowie Urzędu Powierniczego Generalnego Gubernatorstwa.

Minął termin wymiany banknotów marki niemieckiej wycofywanej od 20 listopada 1939 r. z obiegu w Generalnym Gubernatorstwie.

Ukazało się zarządzenie władz okupacyjnych nakazujące zdanie do depozytu policyjnego aparatów radiowych.