Z Małopolska w II Wojnie Światowej

16 grudnia 1939 r.

U Gubernatora Generalnego Hansa Franka odbyła się narada z udziałem Walthera Funka, prezydenta Banku Niemiec i zarazem ministra gospodarki Rzeszy oraz Neumanna, sekretarza stanu Rzeszy. Omawiano plany gospodarcze Generalnego Gubernatorstwa z uwzględnieniem potrzeb wojennej gospodarki Rzeszy.

Ukazało się rozporządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka o konfiskacie wszystkich dzieł sztuki w Generalnym Gubernatorstwie. Dotyczyło ono zarówno zbiorów publicznych jak prywatnych i kościelnych. Pierwsze zarządzenie wykonawcze wydano do niego 15 stycznia 1940 r.

W Krakowie zmarł ksiądz Tadeusz Gromnicki, profesor Wydziału Teologicznego i były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Do Krakowa nadeszły pierwsze listy z od profesorów aresztowanych 6 listopada 1939 r. w Collegium Novum w ramach Sonderaktion Krakau i przebywających we wrocławskim więzieniu.