Z Małopolska w II Wojnie Światowej

13 listopada 1939 r.

Ukazało się obwieszczenie szefa urzędu Generalnego Gubernatorstwa Josepha Bühlera informujące, że siedzibą Gubernatora Generalnego jest Wawel, a siedzibą urzędu – gmach Akademii Górniczej przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie.

Ukazało się obwieszczenie Ernsta Zörnera, starosty miejskiego w Krakowie, o wprowadzeniu z dniem 20 listopada 1939 r. „kart zapotrzebowania” na cukier. Przydzielało ono 1 kg cukru na osobę miesięcznie.

Udostępniono ludności polskiej możliwość wysyłki listów.

W krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego zespół Teatru Górnośląskiego z Bytomia wystawił operetkę Drei Wochen Sonne S. Graffa.

Służba Zwycięstwu Polski została formalnie przeorganizowana w Związek Walki Zbrojnej. Komendantem Obszaru Krakowsko Śląskiego został generał Tadeusz Komorowski „Korczak”, jego szefem sztabu major Jan Cichocki „Kabat”.

W Miechowie Norbert Michta i Stanisław Oczkowicz założyli Polską Organizację Patriotyczną „Młody Orzeł”.