Z Małopolska w II Wojnie Światowej

23 listopada 1939 r.

Ukazało się rozporządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka nakazujące odpowiednie oznakowanie sklepów niemieckich, polskich i żydowskich.

Ukazało się zarządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka znoszące wszelkie zwolnienia z podatków od żydowskich gmin religijnych, zakładów, fundacji i stowarzyszeń.

Gubernator Generalny Hans Frank wprowadził obowiązek noszenia przez Żydów Gwiazdy Dawida.

Ukazało się zarządzenie władz okupacyjnych zabraniające nie-Niemcom używanie niemieckich flag, symboli państwowych i NSDAP oraz hitlerowskiego pozdrowienia.

Krakowski szpital im. Gabriela Narutowicza przejęto w zarząd niemiecki.

Jan Maria Gwiazdomorski w celi 306 więzienia karnego przy Kletschkauerstrasse 31 (obecnie ul. Kleczkowska) we Wrocławiu poprowadził wykład z dziedziny prawa małżeńskiego, a Stanisław Wincenty Maziarski poprowadził wykład z biologiiWitaminy, hormony, fermenty