Z Małopolska w II Wojnie Światowej

20 kwietnia 1940 r.

Dowodzący Policją Porządkową (Orpo) w okupowanej Polsce SS-Oberführer Herbert Becker został awansowany na stopnie SS-Brigadeführera i generała majora policji.

W Krakowie na polecenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka utworzono Institut für deutsche Ostarbeit (Instytut Pracy Niemieckiej na Wschodzie) z siedzibą w Collegium Maius. Dyrektorem Instytutu został dr Wilhelm Coblitz. Ostinstitut prowadził badania naukowe na terenie Generalnego Gubernatorstwa, które miały udowodnić niemieckość tych ziem. Dyrektorowi podlegały Wydziały (Organizacyjny, Personalny, Prasy i piśmiennictwa, Wydawnictw i posiedzeń, Księgowość i Kasa) oraz sekcje naukowe: Historii starożytnej, Historii średniowiecznej i nowożytnej wraz z historią kultury i literatury, Historii sztuki, Rasy (z referatami antropologii, etnologii i żydowskim), Prawa, Gospodarki, Języka, Geografii, Gospodarstwa rolnego, Ogrodnictwa, Lasów i gospodarki drzewnej.

Krakowie odbyły się uroczystości związane z urodzinami Adolfa Hitlera. W centrum miasta defilował konny szwadron policji, a na Wawelu Gubernator Generalny Hans Frank przyjął rodziny Volksdeutschów poległych w czasie kampanii wrześniowej 1939 r.

Z wizytą w Krakowie przebywał dowódca niemieckich sił zbrojnych na wschodzie, generał pułkownik Johannes Blaskowitz.

związku z rocznicą urodzin Adolfa Hitlera w KL Dachau wylosowano grupę więźniów przeznaczonych do zwolnienia z obozu, wśród nich Adama Bieleckiego, Kazimierza Bulasa (wg. Jerzego S. nastapiło to dopiero 12 stycznia 1941 r.), Dobiesława Witolda Doborzyńskiego, Ludwika Sieppela, Karola Starmacha.

Komenda Związku Walki Zbrojnej wydała rozkaz o utworzeniu Związku Odwetu do prowadzenia walki czynnej.