Z Małopolska w II Wojnie Światowej

1 listopada 1940 r.

Ukazał się pierwszy numer Verodrnugsblatt für das Generalgouvernement (Dziennik Rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa).

Gubernator Generalny Hans Frank zarządził ustanowienie kuratorów szkół wyższych w Generalnym Gubernatorstwie.

Rozpoczął działalność Miejski Urząd Mieszkaniowy. W jego gestii znajdowały się wszystkie sprawy związane z przydziałami mieszkań, lokali służbowych, lokali handlowych i kwater.

Ukazał się pierwszy numer dwutygodnika Mitteilungsblatt der Industrie- und Handelskammer in Krakau (Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie).

Żołnierze Związku Walki Zbrojnej Józef Gaworek, Antoni Kozłowski i Zbigniew Mazanek złożyli na Grobie Nieznanego Żołnierza przy ul. Basztowej w Krakowie wieniec z szarfą i napisem „Nieznanemu Żołnierzowi – Naród, który żyje”.