Z Małopolska w II Wojnie Światowej

6 maja 1940 r.

Zarządzeniem Gubernatora Generalnego Hansa Franka utworzono w Generalnym Gubernatorstwie Sonderdienst (Służbę Specjalną), jako rodzaj policji administracyjnej. Jej funkcjonariusze rekrutowali się spośród Volksdeutschów. Plutony Sonderdienstu przydzielono starostwom jako ochronę i egzekutywę decyzji administracyjnych. Uczestniczyły one w akcjach przeciwpartyzanckich i łapankach ludności cywilnej.

Gubernator Generalny Hans Frank objął kierownictwo organizacji NSDAP na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

Rozpoczęto kartkową sprzedaż towarów włókienniczych. Kartki wydawał urząd starosty miejskiego.

Rozpoczęto trzydniową rejestrację lekarzy w Izbie Lekarskiej.