Z Małopolska w II Wojnie Światowej

16 maja 1940 r.

Na Wawelu u Gubernatora Generalnego Hansa Franka odbyła się kolejna narada w sprawie Ausserordentliche Befriedigungsaktion (Akcja A-B), mającej na celu wyniszczenie polskiej inteligencji. Jej kierownictwo powierzono dowódcy Sipo i SD w Generalnym Gubernatorstwie SS-Brigadeführerowi Bruno Streckenbachowi. Udzielono mu w tym celu specjalnych pełnomocnictw. Uczestnikiem narady był m.in. komendant Sipo i SD Dystryktu Kraków Bruno Müller, a także Joseph Bühler, ktory zaakceptował jej przeprowadzenie.

Na Wawelu rozpoczęły się trzydniowe uroczystości z okazji Zjazdu Posiadaczy Orderu Krwi.

Ostinstitut przejął Bibliotekę Jagiellońską.

Janina Czuprynówna z organizacji "Odwet" została rozstrzelana w lasku na Kamionce koło Radomia w zbiorowej egzekucji.