Z Małopolska w II Wojnie Światowej

24 stycznia 1940 r.

Hans Frank, Gubernator Generalny, wydał zarządzenie nakazujące Żydom zgłoszenie wszelkiego majątku do dnia 1 marca 1940 r. 

Hans Frank, Gubernator Generalny, wydał zarządzenie w sprawie konfiskaty majątku prywatnego „na cele użyteczności publicznej”, co otworzyło pole dla licznych nadużyć urzędników. 

Ukazało się zarządzenie nakazujące zebranie i przekazanie władzom wszystkich podręczników szkolnych i pomocy naukowych celem ich zniszczenia. 

Odbyło się zebranie organizacyjne Spółdzielni Pracy i Użytkowników „Czytelnik”, która w przyszłości stała się jednym z ośrodków działalności konspiracyjnej. 

W KL Sachsenhausen w obozowym szpitalurzucono z łóżka prof. Władysława Taklińskiego i zamordowano go dusząc drągiem polożonym na szyi.