Z Małopolska w II Wojnie Światowej

15 października 1941 r.

Ukazało się rozporządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka zakazujące Żydom opuszczania gett pod karą śmierci. Takiej samej karze podlegały osoby ukrywające Żydów poza gettem. Jednocześnie Gubernator Generalny Hans Frank sprawę „wyżywienia Żydów pozostawił samym Żydom. - Zlikwidowano przydziały żywności dla Żydów.

W bunkrze KL Auschwitz zginął Jerzy Karwat, żołnierz krakowskiego Związku Odwetu, oznaczony numerem 21054, osadzony w bunkrze 22 września 1941 r.