Z Małopolska w II Wojnie Światowej

18 sierpnia 1941 r.

Gubernator Generalny Hans Frank przyjmował Ernsta Friedricha Christophera Sauckela, pełnomocnika Rzeszy d/s zatrudnienia i zarazem gauleitera Turyngii.