Z Małopolska w II Wojnie Światowej

3 czerwca 1942 r.

Ukazał się dekret Generalnego Gubernatora Hansa Franka, który wyłączył sprawy żydowskie z gestii administracji i przekazał je w całości policji.

W Swoszowicach został aresztowany Józef Wraubek, komendant policji granatowej w Nowym Targu, szef sztabu Dywizji Podhalańskiej w Konspiracji, osadzono go w siedzibie zakopiańskiego gestapo w "Palace", 15 października 1942 r. przywieziono do więzienia Montelupich w Krakowie, później wywieziono go do KL Auschwitz.

więzienia Montelupich w Krakowie odszedł transport 68 więźniów do KL Auschwitz, w obozie oznaczono ich numerami od 37247 do 37314.