Z Małopolska w II Wojnie Światowej

4 sierpnia 1942 r.

Gubernator Generalny Hans Frank zaakceptował plan Heinricha Himmlera dotyczący stworzenia na Zamojszczyźnie niemieckiego okręgu osadniczego.