Z Małopolska w II Wojnie Światowej

19 czerwca 1943 r.

Gubernator Generalny Hans Frank skierował do Adolfa Hitlera memoriał, w którym postulował, ze względu na krytyczny rozwój sytuacji wojennej oraz wewnętrznej w Generalnym Gubernatorstwie, dokonanie radykalnych zmian w polityce wobec Polaków. Memoriał ten został odrzucony, wprowadzono jedynie pozorne i taktyczne ustępstwa.