Z Małopolska w II Wojnie Światowej

2 października 1943 r.

Gubernator Generalny Hans Frank wydał rozporządzenie „O zwalczaniu zamachów na niemieckie dzieło odbudowy w Generalnym Gubernatorstwie”. Wprowadzało ono karę śmierci dla nie-Niemców łamiących porządek prawny w Generalnym Gubernatorstwie.

Przestępstwa te podlegały doraźnym sądom policji bezpieczeństwa, a wyroki wykonywano natychmiast.

Do KL Auschwitz przywieziono z Krakowa transport 397 więźniów, w obozie oznaczono ich numerami od 153126 do 153552, oraz 83 więźniarki, które oznaczono numerami od 63676 do 63758.

Oddziału krośnieńskiego Kedywu Armii Krajowej zabrał broń z magazynu w majątku Bratkówka. Jednym z uczestników akcji był Władysław Baran "Bekas".

Porucznik Michał Cerkiewniak "Boruta" dowodził oddziałem Kedywu krośnieńskiego, który już po raz drugi zabrał broń z majątku Bratkówka.