Z Małopolska w II Wojnie Światowej

27 października 1943 r.

Odbyła się uroczystość zakończenia prac nad przebudową zachodniego skrzydła Wawelu.

W gmachu Statsbibliothek Gubernator Generalny Hans Frank otworzył muzeum Fryderyka Chopina. Pamiątki kupiono od Edouarda Ganche oraz „wypożyczono” z Biblioteki Narodowej w Warszawie i Muzeum Czartoryskich.

Z udziałem Hansa Franka odbyła się na Wawelu konferencja na temat bezpieczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie. Dowódca policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa, SS-Brigadeführer Walter Bierkamp oświadczył, że w więzieniach przetrzymywanych jest wielu skazanych na karę śmierci, którzy są sukcesywnie rozstrzeliwani po opublikowaniu ich nazwisk. Za „przestępstwa” Polaków rozstrzeliwuje się tylko Polaków.

Patrole likwidacyjne Armii Krajowej zastrzeliły Reichsdeutschów: Godauna (dyrektora Arbeitsamtu) i Weigla (pracownika poczty).