Z Małopolska w II Wojnie Światowej

25 stycznia 1943 r.

Posiedzenie rządu Generalnego Gubernatorstwa poświęcone sprawom policyjnym odbyło się w Warszawie z udziałem Gubernatora Generalnego Hansa Franka.