Z Małopolska w II Wojnie Światowej

5 grudnia 1944 r.

Do Krakowa dotarł transport darów szwajcarskich przeznaczonych dla wysiedleńców z Warszawy.

W Łapanowie, pow. Bochnia, rozstrzelano 35 osób przywiezionych z krakowskiego więzienia Montelupich.