Z Małopolska w II Wojnie Światowej

9 grudnia 1944 r.

Na posiedzeniu rządu Generalnego Gubernatorstwa wyższy dowódca SS i policji Wilhelm Koppe proponował rozstrzeliwanie na ulicach Krakowa codziennego kontyngentu 50 Polaków, „którym w 60% udowodniono popełnienie jakiegokolwiek zbrodniczego czynu”.

W Krakowskim Teatrze Powszechnym wystawiono premierę Trafiki pani generałowej Laszlo Bus-Feketego w reżyserii Zygmunta Chmielewskiego.

Z Krakowa wyjechały delegacje Międzynarodowego i Szwedzkiego Czerwonego Krzyża przybyłe w celu zapoznania się z sytuacją ludności wypędzonej z Warszawy.