Z Małopolska w II Wojnie Światowej

18 grudnia 1944 r.

Sonderdienst rozpoczął w Krakowie tygodniową akcję rewizji i konfiskat w sklepach żywnościowych, galanteryjnych, gospodarczych i perfumeryjnych. Aresztowano około 250 kierowników i właścicieli sklepów. Zrabowano towary o wartości 30 milionów złotych.

Sztab 601. Dywizji do zadań specjalnych przeniesiono z Krakowa do Dobczyc.

Grupa konspiratorów dokonała nieudanej akcji odbicia dwóch zatrzymanych na posterunku żandarmerii w Naramie, gmina Iwanowice. W czasie akcji został ciężko ranny Bogusław Kleszczyński, który zmarł tego samego dnia. Wszyscy atakujący zostali aresztowani.