Z Małopolska w II Wojnie Światowej

21 grudnia 1944 r.

W Krakowie gestapo aresztowało w trakcie egzaminu maturalnego czterech wykładowców i czterech uczniów kompletu licealnego. Osadzono ich w więzieniu Montelupich. 12 stycznia 1945 r. wszyscy zostali zwolnieni.