Z Małopolska w II Wojnie Światowej

22 grudnia 1944 r.

W Teresinie starł się patrol Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego „Skała” Armii Krajowej z patrolem niemieckim. W potyczce brał udział m.in. Wiesław Zapałowicz „Miś”.