Z Małopolska w II Wojnie Światowej

23 grudnia 1944 r.

Nie odnotowano istotnych wydarzeń.