Z Małopolska w II Wojnie Światowej

26 grudnia 1944 r.

Nie odnotowano istotnych wydarzeń.