Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W lutym 1944 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29

Na terenie dystryktu krakowskiego stacjonowały jednostki 154. Dywizji Rezerwowej: 56. rezerwowy pułk grenadierów (w Jarosławiu), 223. rezerwowy pułk grenadierów (w Krakowie), 24. rezerwowy dywizjon artylerii (w Rzeszowie), 171. batalion rezerwowy (w Rzeszowie), 514 batalion rezerwowy (w Jarosławiu), 192. batalion rezerwowy (w Krakowie), 465. batalion rezerwowy (w Tarnowie), 56. kompania saperów (w Jarosławiu), 4. kompania kawalerii (w Łańcucie), 4. kompania przeciwpancerna (w Rzeszowie), 225. kompania artylerii (w Rzeszowie), 109. kompania przeciwpancerna (w Tarnowie), 223 kompania artylerii (w Krakowie), 223. kompania łączności (w Krakowie).

Na terenie dystryktu krakowskiego stacjonowały jednostki 226. Nadkomendantury Polowej: 15. pułk strzelców krajowych (w Łańcucie), I batalion 611. pułku ochrony (w Krośnie), II batalion 611. pułku ochrony (w Tarnowie), 956. batalion ochrony (w Jarosławiu), 966. batalion ochrony (w Dębej), 994. i 995. bataliony ochrony (w Krakowie), 817. batalion Ostlegionu (w Rzeszowie), 828. batalion Ostlegionu (w Skawinie), obwodowe Komendy Miast w Jarosławiu, Krakowie, Krośnie, Nowym Sączu, Przemyślu, Rzeszowie, Tarnowie i Wieliczce, ekspozytur komend obwodowych w Bochni, Brzezinach, Dębej, Łańcucie i Zakopanem.

W fabryce „Orion” wykryto 13 ukrywanych przez strażnika Żydów.

Gubernator Generalny Hans Frank omawiał z Adolfem Hitlerem w Berlinie politykę niemiecką wobec Polaków.

Na początku miesiąca patrol Armii Krajowej w składzie Stanisław Matlak, Czesław Zębaty i Czesław Marchaj „Zwrot” dokonał akcji na siedzibę Ubezpieczalni Społecznej przy ul. Dunajewskiego w Krakowie. Zarekwirowano maszynę do pisania. W czasie odskoku został aresztowany Cz. Marchaj „Zwrot”, początkowo osadzono go w więzieniu Montelupich, później wywieziono w nieznanym kierunku.

Patrol Armii Krajowej w składzie: Jan Kowalkowski „Halszka”, Wiktor Cierniak, Zbigniew Kuźma „Zbych” i NN „Aga” zniszczył aparaturę projekcyjną w kinie „Uciecha” przy ul. Starowiślnej w Krakowie.

Patrol plutonu dywersyjnego Obwodu Przeworsk Armii Krajowej dowodzony przez Jana Balawendera "Puchacz" zlikwidowal konfidencka rodzinę Sewerynów.

NN "Wigura", żołnierz kontrwywiadu Armii Krajowej w miechowskiem przekazał kapitanowi Józefowi Gargaszowi „Grot” zadanie rozpoznania działalności komunistycznej grupy Augusta Dymona „August II” i przygotowanie akcji jej likwidacji (oddanie do dyspozycji sądu wojskowego).

Po powrocie Mariana Bomby „Roman” do Krakowa obowiązki komendanta Okręgu Krakowskiego Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość przestał pełnić Adam Rysiewicz (pełnił je od grudnia 1943 r.) Przejął kierownictwo bezpośrednie grupy organizującej ucieczki z KL Auschwitz.

Komendantem Obwodu Krakowskiego Armii Ludowej został Franciszek Księżarczyk "Michał". Przez cały okres dowodzenia Obwodem do 15 sierpnia 1944 r. przebywał w miechowskiem.