Z Małopolska w II Wojnie Światowej

1 maja 1944 r.

W Kobierzynie zlikwidowano Der Beauftragte des Reichskommissars für die Festigung des Deutsches Volkstums – Zentralverwaltung Kobierzyn. Jej agendy przejął tamtejszy szpital SS.

Ze stanowiska dowódcy jeńców wojennych w Generalnym Gubernatorstwie odszedł generał porucznik Paul von Wittas. Stanowisko to objął generał porucznik Emil Heinrich Gunzelmann piastując je do końca okupacji niemieckiej.

Ze stanowiska szefa sztabu dowództwa Okręgu Wojskowego Generalnego Gubernatorstwa odszedł generał major Kurt Haseloff, który zajmował je od 1 marca 1943 r.

Rozpoczęła się seria rewizji i aresztowań w firmie „Hydraulik”, fabryce soków i marmolady na Zabłociu, w firmie Sypniewski i Jakubowski. Miały one związek z wielką wsypą w Wydziale Produkcji Uzbrojenia Komendy Okręgu Kraków Armii Krajowej „Ubezpieczalnia”.

Krakowska Chorągiew Szarych Szeregów liczyła 620 harcerzy.