Z Małopolska w II Wojnie Światowej

4 maja 1944 r.

Zmieniono na niemieckie nazwy 89 ulic i placów Krakowa, a także krakowskich mostów.

W Krakowie został aresztowany Eugeniusz Kolanko, konspiracyjny poeta, związany z Szarymi Szeregami, autor tekstów publikowanych w „Na Ucho”, „Przeglądzie Polskim”, „Watrze” i „Czuwaj”. Rozstrzelano go 27 maja 1944 r.

Zakończyła się seria rewizji i aresztowań w firmie „Hydraulik”, fabryce soków i marmolady na Zabłociu, w firmie Sypniewski i Jakubowski. Miały one związek z wielką wsypą w Wydziale Produkcji Uzbrojenia Komendy Okręgu Kraków Armii Krajowej „Ubezpieczalnia”.

Jan Trzaska "Gutek", dowódca oddziału Armii Ludowej, brał udział w strzelaninie z Bahnschutzami w Podlesicach.