Z Małopolska w II Wojnie Światowej

6 maja 1944 r.

Na terenie KL Plaszow rozstrzelano około 150 osób.