Z Małopolska w II Wojnie Światowej

9 maja 1944 r.

Nie odnotowano istotnych wydarzeń.