Z Małopolska w II Wojnie Światowej

10 maja 1944 r.

W KL Plaszow zastrzelono Mozesa Eitingera, urodzonego w 1874 r.

W Kobierzynie nr 154 Niemcy rozstrzelali za ukrywanie polskiego oficera trzyosobową rodzinę Anny Zdebskiej, Annę Popławską i dwie inne nieznane osoby.

W Przegorzałach Niemcy dokonali kolejnej zbiorowej egzekucji.

III plutonu „Warszawa” z 2. kompanii Samodzielnego Batalionu Szturmowego „Suszarnia” Armii Krajowej rozbił niemieckie koszary w rejonie Ojcowa.

Maksymialian Boruchowicz i Stanisław Kowalczyk rozmawiali  z Bolesławem Ostrowskim „Nieczuja” w sprawie scalenia oddziałów Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość z Armią Krajową