Z Małopolska w II Wojnie Światowej

11 maja 1944 r.

Nie odnotowano istotnych wydarzeń.