Z Małopolska w II Wojnie Światowej

19 maja 1944 r.

Heinrich Himmler zakończył dwudniową wizytę w Krakowie. Omawiał z Hansem Frankiem sytuację bezpieczeństwa, zwalczanie ruchu partyzanckiego, produkcję przemysłu wojennego i zasady „nowej polityki” wobec Polaków.