Z Małopolska w II Wojnie Światowej

20 maja 1944 r.

Na stadionie miejskim w Krakowie odbyła się uroczystość 4-lecia powołania Służby Budowlanej. Przemówienie wygłosił Gubernator Generalny Hans Frank. 4000 junaków przedefilowało przed trybuną honorową.

Polski Komitet Opiekuńczy wysłał do zakładu w Działoszycach 63 bezdomnych dzieci i 23 do Piotrkowa.

W Krakowie zmarł dr Józef Flach, przedwojenny redaktor „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” i prezes Związku Dziennikarzy Krakowskich.

Stanisław Gębala "Kaleka" w stopniu sierżanta objął stanowisko zastępcy dowódcy grupy wypadowej Obwodu Krakowskiego Armii Ludowej