Z Małopolska w II Wojnie Światowej

21 maja 1944 r.

Nocą na placówkę odbiorczą "Kos" dokonano zrzutu zaopatrzenia. Do okupowanego kraju skoczyła także ekipa cichociemnych, m.in. pułkownik Leopold Okulicki "Niedźwiadek" (z chwilą skoku został manowany na stopień generała brygady).