Z Małopolska w II Wojnie Światowej

AJCHEL.      
Urodzony około 1899 roku w Grazu w Austrii. Był rzeźnikiem z zawodu. Mianowano go komendantem posterunku żandarmerii w Domaradzu. 15 grudnia 1943 r. zastrzelił na cmentarzu w Domaradzu aresztowaną dwa dni wcześniej M. Kozłową. W kwietniu 1944 r. został przeniesiony na inny teren.       
Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 213;