Z Małopolska w II Wojnie Światowej

Amtliches Fernsprechbuch fur den Distrikt Krakau 1942, Kraków 1942;

Archiwum Państwowe w Krakowie, Dziennik czynności i spraw [Żelbetu];

Archiwum Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie: teczka studencka nr 11253 (Kazimierz Bernaczyk);

Decyzja Rady Państwa z dnia 14 X 1955 r. Jednodniówka „Gminne obchody 50-lecia AK, Wierzchosławice 9 - 10 maja 1992";

IPN Kr, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym (m.in. Huchli);

IPN-Rz-04/240 t. 94Sprawozdania z pracy PUBP 1951-1952, k. 161, Sprawozdanie miesięczne z pracy PUBP w Przeworsku za okres sprawozdawczy od dnia 5 II 1952 r. do dnia 5 III 1952 r.;

IPN-Rz-043/418Akta sprawy operacyjnej Jagiełło Feliks i Jagiełło Józef, k. 116,Plan czynności operacyjnych zmierzających do wyjaśnienia posiadanych zaczepek i podejrzeń o prowadzenie wrogiej działalności przeciwko PRL przez figuranta sprawy obserwacji operacyjnej nr. 2017/17 Jagiełło Feliksa, 9 IX 1960 r.;

IPN-Rz-043/418Akta sprawy operacyjnej Jagiełło Feliks i Jagiełło Józef, k. 125, Streszczenie materiałów w sprawie operacyjnej obserwacji nr. 252/60 prowadzonej na figuranta Jagiełła Feliks, 17 X 1960;

IPN-Rz-043/418 Akta sprawy operacyjnej Jagiełło Feliks i Jagiełło Józef, k. 170,Notatka służbowa B. Szpaka, 25 VIII 1960 r.;

IPN-Rz-055/58 Sprawa obiektowa dotycząca organizacji ZWZ-AK-WiN woj. rzeszowskiego t. 56, k. 73, Protokół Komisji Likwidacyjnej w Przeworsku z dnia 18 X 1945;

Karakulska M., List z dnia 17 XI 1963 do A. Zagórskiego;

Materiały do listy zamordowanych i zmarłych w kobiecym obozie koncentracyjnym Ravensbrück ,Warszawa 1966;

Muzeum Historyczne miasta Krakowa OP-420-95-śZŻAK-24, Tabeau Krystyna, Ankieta;

Muzeum Historyczne miasta Krakowa OP-420-95-ŚZŻAK-28, Kontrymowicz-Ogiński Andrzej Jan, Ankieta, ;

Muzeum Historyczne miasta Krakowa OP-420-95-ŚZŻAK-51, Wichrycz-Wawrzeń Eligia Maria, Ankieta;

Muzeum Historyczne miasta Krakowa OP-420-95-ŚŻŻAK-13, Dudek Władysław Jan, Ankieta;

Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Ankieta 56/R/82;

Muzeum Historyczne miasta Krakowa, OP-420-95-ŚŻAK-2, Rozmus Włodzimierz, Ankieta;

Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z 1995 r.;

Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Ankieta 33/R/82;

Walka nr 58, 3 marca 1943 r.;