Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BANACH.

W jego domu w Mierzeniu w grudniu 1939 r. odbyło się jedno z pierwszych spotkań konspiracyjnych. Brał w nim udział m.in. Jan Cieślak.