Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BUNDZEWICZ Tadeusz.  
Władysław Wójcik podał w czasie przesłuchania w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego jego nazwisko jako bojowca Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość w oddziale Stanisława Długosza „Zamek”.