Z Małopolska w II Wojnie Światowej


BANDLIN.   
Podpułkownik żandarmerii. W październiku 1939 r. dowodził żandarmerią w okupowanej Polsce.